Hoe je jouw organisatie wél succesvol verandert

Slechts tien procent van de organisaties realiseert de strategische ambities effectief. En meer dan de helft van de CEO’s heeft moeite met het implementeren van een strategie. Wat maakt succesvol veranderen zo lastig en wat moet je ondernemen om jouw inspanning vruchten te laten afwerpen?

Noodzaak van succesvol kunnen veranderen
De kans dat de organisatie niet hoeft te veranderen, is heel klein. Dat wordt mede veroorzaakt door impactvolle veranderingen die in de wereld gaande zijn. Iedere organisatie moet daar vroeg of laat op inspelen. Daar ligt de uitdaging. Want waar begin je? Hoe geef je betekenis aan deze allesomvattende transities?

Kijk verder dan het management
Een nieuwe visie wil je door de aderen van de organisatie laten stromen. Je weet dat het verspreiden van de visie begint bij de teamleiders. Omdat niet iedereen even goed is in enthousiasmeren, stuur je sommigen naar een leiderschapscursus. Daarna moet het wel loslopen, toch?

“Illiterate of the 21st century will not be those that cannot read and write. But those who cannot learn, relearn and unlearn.”

Wij denken van niet. Je kunt niet aan één knop draaien en verwachten dat dat een verandering in gang zet. Het gaat om het samenspel binnen de gehele organisatie. Je wilt dat teamleiders over de juiste kwaliteiten beschikken om een bedrijf succesvol te veranderen. Maar je wilt ook dat medewerkers goed snappen wat hun rol in de verandering is; wat ze moeten doen om samen succesvol te veranderen.

Betrokken medewerkers
Medewerkers dragen niet bij aan veranderingen in de organisatie als zij daar niet achter staan. Voelen zij zich niet betrokken, dan ervaar jij als manager eerder weerstand. Zonde, want jij kunt met man en macht proberen om een organisatie te bewegen, maar veranderen doe je samen.

Basis voor een succesvolle verandering
Wat heb je dan wél nodig? Een integrale aanpak die jouw organisatie veranderkrachtig maakt. Dit betekent dat jullie zelf in staat zijn om toekomstige veranderingen succesvol te implementeren. Wij bereiken dit door het eerst voor te doen en je te trainen, zodat je het later zelf kunt doen en duurzaam groeit. Een ‘veranderkrachtige organisatie’ krijgt betekenis als je vier onderdelen goed hebt opgebouwd.

Er is vertrouwen.
De verandering is te borgen.
Er is ruimte om te bewegen.
Medewerkers voelen zich verbonden.

Vertrouwen
De bestemming is helder en er is vertrouwen in het waarom. Medewerkers geloven voor de volle honderd procent dat het juiste pad is gekozen. Zij begrijpen ook hoe dat pad eruitziet en snappen waarom daarvoor is gekozen. Dat geeft richting en verbindt medewerkers met de organisatie.

Verbinden
Medewerkers snappen wat ze moeten doen om bij te dragen aan de verandering. Omdat zij zich verbonden voelen met het doel en de organisatie, willen ze hieraan bijdragen. Ze doen er hun best voor en voelen verantwoordelijkheid. Dat bevordert kwaliteit, creativiteit en productiviteit in jouw organisatie.

Bewegen
Medewerkers die de organisatie willen veranderen, moeten de middelen hebben om de beweging daadwerkelijk in te zetten. Ze worden geholpen door systemen, processen en leidinggevenden. Omdat medewerkers op alle vlakken worden ondersteund, voelen zij zich gehoord.

Borgen
De verandering leeft in alle lagen van de organisatie en begint steeds meer vorm te krijgen. Maar een verandering vraagt om nieuw gedrag, nieuwe structuren en andere routines. Door de verandering in een vaste mal te gieten, borg je deze voor de toekomst.

Start jouw reis
De vaardigheden om deze vier componenten te ontwikkelen en te borgen, leg je vast in de organizational journey: de reis die je aflegt om op jouw bestemming te komen. Waar jij met jouw organisatie heen wilt, is de stip op de horizon. Die stip komt pas dichterbij als iedereen weet wat er achter de horizon ligt.

Waarom gaan we richting het noorden als we ook naar het zuiden kunnen? Het concretiseren van de stip noemen wij het bepalen van de bestemming. Het vertelt waar de organisatie heen gaat, zodat het doel van de verandering beklijft. Met een heldere bestemming is het duidelijker welke stappen je moet ondernemen om daar te komen. Dat is de verdere uitwerking van de organizational journey.

Lees meer over de Organizational Journey

Hulp vragen mag
Jouw organisatie verandert niet dagelijks. Veranderen is bovendien een langdurig proces dat al die tijd volledige focus vraagt. Het kan dan ook zijn dat succesvol veranderen tot nu toe niet is gelukt. Schakel daarom professionals in voor wie veranderen dagelijkse kost is. Ga met ons in gesprek, laat ons aan jou adviseren en kijk of het klikt.

Toegeven dat je hulp kunt gebruiken,
is de eerste stap naar een succesvolle verandering.

Ga met ons in gesprek