Bestemming

Wat is de toegevoegde waarde van onze organisatie voor onze klanten, werknemers en de maatschappij? En hoe gaan we dit realiseren?

Bij het bepalen van je bestemming – inspirerende en uitdagende purpose, visie en missie, verbindende kernwaarden en concrete richtinggevende strategie – gaat het om dromen en groot denken om dat vervolgens vast te leggen.

De strategie geeft houvast voor het handelen, bepaalt hoe we onze bestemming gaan bereiken en is de basis voor resultaat en groei.

Wij helpen onze opdrachtgevers in feite bij het ontwikkelen van hun kompas en het vastleggen van de marsroute.

Margriet van Zijl

Associate Partner Bestemming

Margriet vertelt u graag meer over dit onderwerp

E: info@concept.upane.nl