Organizational Journey

In onze ogen valt of staat beweging in organisaties bij het hanteren van een integrale veranderaanpak die uitgaat van datgene wat je wilt bereiken; je ambitie.
Wij geloven dat het essentieel is om een heldere, gedragen ambitie te hebben, die richting geeft aan de organisatie en haar toekomst. We geloven ook dat het belangrijk is om te beseffen waar u vandaan komt. Dit brengen we in kaart; uw Organizational Journey.

De kern van onze aanpak draait om het integraal benaderen van uw organisatie. Het waarderen van het goede. Alles in lijn brengen met uw bestemming. Het ene niet los zien van het andere. Wij regisseren dit totale proces en begeleiden de implementatie van alle kerngebieden.

Deze reis draait om 5 kerngebieden die integraal met elkaar verbonden zijn:

Bestemming

Waar staat uw organisatie voor en waar wilt u heen?

Organisatie effectiviteit

Welke structuren, processen en systemen zijn nodig om die bestemming te bereiken?

Leiderschap & gedrag

Wat vraagt dit van uw leiders en organisatiecultuur?

Verbinding

Hoe zorgen we dat de bestemming een gedeelde bestemming wordt, die in het hart van iedere medewerker zit?

Employee Experience

Wat betekent de gedefinieerde bestemming voor de randvoorwaardelijke sfeer in de organisatie?

Wij verbinden ons aan uw bestemming en nemen u mee in een mensgerichte maatwerk aanpak om op korte én lange termijn aantoonbaar beter te gaan presteren.

Hoe ziet uw organizational journey eruit?

We scannen uw organisatie op elk van de vijf kerngebieden; waar staat u nu en om welke ontwikkeling vraagt uw organisatievisie?. Dit geeft helder inzicht waar de behoefte of noodzaak om te transformeren het grootst is. Dat kunnen één of meerdere kerngebieden zijn. Dit alles gebeurt op iteratieve wijze, in co-creatie met uw mensen, zodat we kunnen bijsturen waar nodig en in kunnen spelen op relevante veranderingen

Voor ieder kerngebied hebben wij specialisten in huis met een bewezen track record. Zij verbinden zich aan uw Organizational Journey en begeleiden u op uw reis om op korte én lange termijn duurzame verandering tot stand te brengen. Uiteraard kunnen we, met de totale Organizational Journey in het achterhoofd, ook samen met u aan de slag op één van de kerngebieden.

Marcel Voets

Partner

Marcel vertelt u graag meer over dit onderwerp
T: +31 (0)6 108 881 61
E: marcel.voets@concept.upane.nl