Samen leidinggeven aan verandering

Dat jouw organisatie verandert, staat buiten kijf. Het soort leiderschap beweegt daarin mee. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Veranderingen vragen om ontwikkeling van jouw leiderschap. Goede leiders zijn in onze ogen cultuurdragers. Ze inspireren met visie en voorbeeldgedrag. Ze vormen een hefboom voor veranderingen, en bieden continuïteit en identificatie. En soms is hier wat hulp bij nodig.

Past jouw soort leiderschap wel bij de verandering? Of moet je vaardigheden ontwikkelen, jezelf heruitvinden of misschien de conclusie durven trekken dat jouw leiderschap niet meer de beste fit is voor de organisatie?

“Eén op de twee medewerkers zegt vanwege de manager vaarwel
tegen het werk.

Zelfreflectie is uitdagend
Wij snappen dat dit spannend is. Als leiders weten wij hoe moeilijk het is om introspectief te zijn. Het is soms ook een kwestie van tijdgebrek. Wanneer heb je de tijd om jezelf een spiegel voor te houden en jezelf te veranderen of te ontwikkelen? Bovendien heb je vaak geen plek waar je dit soort uitdagingen kunt bespreken en zijn er andere belangrijke taken die bovenaan je lijst staan.

Toch is zelfreflectie onmisbaar. Want als jij niet kunt veranderen of niet de tijd neemt om te veranderen, waarom zouden jouw medewerkers dat dan wel doen? Leiderschap betekent dus dat je kritisch naar jezelf durft te kijken en zelf die verandering kunt zijn waaraan je leidinggeeft. En dat je bereid bent om er iets aan te doen als dat allebei niet het geval is.

“Als leider moet je zelf ook die verandering kunnen zijn.”

Leiders creëren betrokken medewerkers
Om duurzaam te groeien, moeten medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en haar doelen. Weten waarvoor ze het doen. Worden gehoord en gewaardeerd. Die mate van betrokkenheid hangt voor zeventig procent af van hun manager. Het benadrukt nog maar eens het grote belang van leiderschap.

Verandering als constante
De bestemming is het begin van een verandering. Het geeft richting aan de organisatie en de medewerkers. Een heldere bestemming helpt keuzes te maken. Zo weet je waar je je energie op kunt richten.

Als je de bestemming weet, kun je de route bepalen. Daar helpen wij bij. We maken de bestemming concreet, helder en compleet, zodat iedereen in de organisatie weet waarvoor en waarom ze het doen. Om vervolgens de duurzame groei in te zetten, is er een integrale aanpak nodig. De volgende kerngebieden komen daarin voor:

Bestemming

De bestemming bepaalt jouw purpose, visie, missie en strategie. Het geeft houvast en zo weet iedereen waarvoor en waarom ze het doen.

Zo bepaal je dat

Leiderschap en gedrag

Als een organisatie beweegt, veranderd het leiderschap mee. Leiders van alle lagen in het bedrijf zetten de beweging in. Je moet het samen doen.

Zo doe je dat

Employee journey

Door te bouwen aan een positieve employee journey, creëer je betrokken medewerkers en bouw je aan de verandering in jouw organisatie.

Zo bereik je dat

Organisatie-effectiviteit

In iedere organisatie vindt een samenspel plaats tussen mensen, structuren en processen. Bij veranderingen moet dit opnieuw worden ontdekt.

Zo werkt dat

Verbinding

Medewerkers die zich verbonden voelen met de organisatie, de purpose en met elkaar dragen succesvoller bij aan je verandering.

Zo gaat dat

Zet jouw organisatie in beweging.

Bel ons