Uncategorized

Humanizing change

By 18 mei 2021 mei 25th, 2021 No Comments

Het Credo bij Upane is Humanizing Strategy. Dit statement drijft ons in al ons handelen als consultants gespecialiseerd in organisatieontwikkeling. Het ontwerpen van een organisatieverandering gebaseerd op een (nieuwe) strategie is voor veel organisaties al een pittige uitdaging en geen alledaags werk. Het in beweging zetten van een organisatie naar een nieuw einddoel is nog vele malen meer complex. Want de strategie kan nog zo helder geformuleerd zijn. De randvoorwaarden kunnen zelfs al optimaal zijn. Als niet iedere medewerker rationeel én emotioneel verbonden is met de bestemming van de organisatie en de weg daar naartoe, dan wordt het een pittige, risicovolle en misschien zelfs onmogelijke reis.

Dat is de uitdaging en misschien wel de lastigste van allemaal: zorgen dat iedereen die bij jouw organisatie betrokken is vanuit zijn of haar eigen intrinsieke motivatie bij gaat dragen aan het bereiken van de bestemming.

Onderzoek geeft aan dat:

  • Bijna 70% van alle grote schaal veranderinitiatieven faalt in het behalen van de lange termijn doelstellingen;
  • Bijna 70% van medewerkers disengaged is of zelfs actief disengaged;
  • Dat change management nog steeds wordt aangestuurd via traditionele gedragsveranderingstechnieken zoals reward (pay for performance veranderingen);
  • De meeste veranderinitiatieven beginnen met een foute aanname dat alle partijen sterk geïnteresseerd zijn in de verandering en in de basis sterk willen meewerken aan een verandering.

Hoe komt het toch dat bovenstaande cijfers zo negatief uitpakken en al jaren consistent zijn? In onze optiek is de oorzaak hiervan te vinden in de wijze waarop veranderingsintitiatieven vorm worden gegeven. De dominante stijl bij communicatie over veranderdoelen is nog steeds een op economische rationale gebaseerde PowerPoint. Aangevuld met bord mededelingen, veranderingen in bijvoorbeeld pay-for-perfomance systemen om nieuw gedrag te belonen.

Wereldwijd onderzoek levert echter een totaal andere behoefte op. Het ontwerp van een menselijke veranderaanpak gebaseerd op het goed onderzochte waarden- en normensysteem van medewerkers, het durven inrichten van sociaal experiment in plaats van een top-down aanpak.

Een keuze voor een dergelijke manier van veranderen, vergt een goed uitgewerkt proces gebaseerd op de 5 belangrijkste kerngebieden. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat de bestemming een plek krijgt in de harten van de mensen in de organisatie – humanizing change.

 

Meer weten over onze kerngebieden of Humanizing change? Wij vertellen jou graag meer over deze onderwerpen, neem contact met ons op via info@concept.upane.nl