Creëer beweging met een professionele employee journey

Om een organisatie in beweging te krijgen, heb je medewerkers nodig. Betrokken medewerkers. Mensen die gelukkig zijn op het werk, lekker in hun vel zitten. Die zich verbonden voelen met het doel van de organisatie en daarom met enthousiasme de schouders eronder zetten.

Die medewerkers zijn net als diamanten: ze zijn kostbaar. Toch bepaal jij zelf of je wel of niet diamanten in handen hebt. Want door aandacht te besteden aan de employee journey, gaan medewerkers vanzelf schitteren.

“Gelukkige medewerkers zijn essentieel voor het aanleveren van tevreden
klanten en leveren positieve bedrijfsresultaten.”
Arjan de Grijs

Elk contactmoment kans om verwachtingen te overtreffen
De employee journey is de reis die medewerkers afleggen bij een organisatie. Het begint bij het allereerste contact met de organisatie en eindigt wanneer de medewerker de organisatie verlaat. Tijdens deze journey zijn er verschillende contactmomenten die impact hebben op de ervaringen en de gevoelens van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop nieuwe medewerkers worden verwelkomd, de persoonlijke en professionele ontwikkeling van een medewerker en ook de wijze waarop de medewerker de organisatie verlaat. Al deze contactmomenten bij elkaar vormen de employee journey. Bij elk van deze contactmomenten heb je als organisatie een kans om de verwachtingen van je medewerkers te overtreffen. Lukt dat, dan creëer je zowel een positieve employee journey als een positieve employee experience. En dat zorgt voor tevreden klanten en goede bedrijfsresultaten.

De employee journey verschilt per medewerker
Vanaf het allereerste contact moment bevindt iedere medewerker zich in een andere fase van de employee journey, afhankelijk van afdeling, rol, leeftijd of aantal jaren dat een medewerker bij de organisatie werkt. Dit maakt de employee journey dynamisch. Om de journey toch zo goed mogelijk te laten verlopen bepaal je eerst de belangrijkste contactmomenten die je in de carrière van de medewerker met elkaar hebt. Bijvoorbeeld de sollicitatieprocedure, de onboarding, de ontwikkeling, een promotie en de offboarding. Daarna zorg je ervoor dat de manier waarop je invulling geeft aan deze contactmomenten aansluit bij de purpose van de organisatie. Stel dat je als bedrijf de wereld wil voorzien van hoogwaardige technische innovaties, dan verwelkom je nieuwe medewerkers niet met een e-mail, maar met een hologram van de CEO.

Organizational journey
De employee journey is onderdeel van de organizational journey en hangt nauw samen met de vier andere kerngebieden.

Lees meer over onze kerngebieden

Vertaal je purpose naar een positieve employee journey.

Neem contact op