Uncategorized

Employee experience: van purpose naar promise

By 19 oktober 2021 No Comments

Yves Rocher heeft een Chief Talent Officer, de CHRO van Airbnb werd omgedoopt tot ‘Chief Employee Experience Officer’ en het Nederlandse Stedin heeft een ‘Chief Employee Happiness officer’ ingezet in de strijd om talent op de krappe arbeidsmarkt.

In dezelfde strijd bedacht een grote software ontwikkelaar een nieuw model om al haar traditionele HR mechanismen om te bouwen naar een, wat zij noemen, 3 F model om een goede employee experience aan te kunnen bieden. Fundament, Franje en Fun. Het Fundament (must have) bevat zaken als salaris en werkplek. De Franje (important to have) gaat om ontwikkeling, groei, maatschappelijke impact en bij de Fun (nice to have) draait het allemaal om ‘the icing on the cake’. Maar is de Franje van de één niet de Fun of misschien wel het Fundament van de ander?

Het verbinden van dit soort functies en modellen aan de slag om talent, roept de vraag op of employee experience nog relevant is als de krapte van de arbeidsmarkt wegtrekt?

Wij zijn van mening dat employee experience een cruciale rol speelt in het realiseren van je organisatie ambities. Dat het daarnaast bijdraagt aan het aantrekken en behouden van talent is een win-win. Immers, talent draagt ook weer bij aan het realiseren van je ambitie.

Employee experience, wat is het?

De employee experience is de perceptie van de (potentiële) werknemer over alle contacten met jouw organisatie. Van klant tot directie, collega of leidinggevende. Deze perceptie is subjectief. Het is een gevoel, een mening. Gevoelens en meningen kun je niet altijd vastpakken, het zijn geen feiten. Maar als de employee experience dan zo belangrijk is, hoe ga je hier dan mee om? Hoewel je gevoelens en meningen niet vast kunt pakken, geloven wij dat je in drie stappen de perceptie van de medewerker positief kan beïnvloeden:

  1. Zorg voor een aantrekkelijke purpose: waarom zijn wij er als bedrijf?
  2. Zet de purpose om naar een promise aan (potentiële) medewerkers;
  3. Zorg dat je je promise nakomt!

Van purpose naar promise

Het nakomen van je belofte begint bij het doen van de belofte. De basis hiervoor is de Employee Value Proposition (EVP).

De EVP is het aanbod, de belofte die je aan je (potentiële) medewerkers doet. Wat heb je ze te bieden in het kader van werknemerswaarde. Dit is meer dan salaris en een goede werkomgeving. Cultuur, zingeving en organisatiewaarden geven steeds vaker de doorslag om ergens te gaan of blijven werken.

Een goede EVP voldoet aan een drietal basis kenmerken:

  1. De EVP komt overeen met de purpose van de organisatie;
  2. De EVP is geloofwaardig;
  3. De EVP is een gebalanceerde reflectie van waarom (potentiële) medewerkers voor je willen werken.

Hoe doe je dat dan? – Case: Yelp

Yelp is een organisatie die een online platform biedt voor het vinden van en geven van reviews aan lokale bedrijven, hun EVP luidt als volgt:


Yelp

“We believe in giving our employees the tools and resources to keep them healthy, wealthy, and wise. Whether it’s a gym subsidy, unlimited snacks, or healthcare benefits, we believe happy employees are successful employees.”

 

De Purpose van Yelp is ‘Yelp connects people with great local businesses’. In de praktijk maakt Yelp zelf ook gebruik van lokale partijen voor bijvoorbeeld catering of healthcare. Hiermee is de EVP geloofwaardig en in lijn met de Yelp’s purpose.

Nu is het de vraag of de EVP ook een reflectie is van waarom (potentiële) medewerkers voor Yelp willen werken. En wat blijkt? Redenen om voor Yelp te werken zijn onder andere hun unieke ontwikkelmogelijkheden (‘keep them wise’), transparantie (‘keep them wise’) en hun vijf-sterren employee benefits (‘keep them wealthy).

Maar dit zou ook anders kunnen. Stel dat je bij Yelp gaat werken en je komt er tijdens je introductie achter dat de kantine vol staat met producten van een landelijke horeca groothandel? Of wanneer je je eerste ontwikkelgesprek met je leidinggevende hebt en het blijkt dat deze gaat over de prestaties die je hebt geleverd in plaats van je ontwikkeling?

Precies, dan sluit jouw ervaring van dat moment niet aan bij de belofte die gedaan is.

En dit is precies waar Employee Experience over gaat. Het is niet een drie traps-model om talent aan te trekken. De employee experience gaat primair over twee zaken:

  1. Van purpose: is de EVP in lijn met de purpose van de organisatie
  2. Naar promise: merk, voel en ervaar ik overal in de organisatie, dagdagelijks, dat de belofte wordt nagekomen

Dit lijkt simpel, maar de ervaring leert dat het een grote verandering is. Het in een lijn brengen van alle HR aspecten is de eerste stap, maar het vraagt ook iets van leiderschap, gedrag en communicatie.

Is dit op orde? Dan heb je een belangrijke stap gezet in het verbinden van je medewerkers aan de Bestemming van je organisatie. Dit is cruciaal voor het realiseren van je organisatie ambities. Hiermee heeft de employee experience wat ons betreft een  veel grotere en duurzamere impact dan wanneer het wordt ingezet in de slag om talent. Het is de borging om je Bestemming te realiseren.

Ben je benieuwd hoe het met de employee experience in jouw organisatie is gesteld? Wij sparren graag met je mee of kunnen je helpen met onze Exmployee Experience quick scan.

 

Upane brengt organisatie strategie en human potential bij elkaar. We nemen de organisatie mee op reis naar hun bestemming via leiderschap, organisatie inrichting, verbinding en employee experience. Wij brengen de menselijk maat in de strategie: humanizing strategy